Gruppträffar

Välkommen till ett gruppsamtal om döden!

Vi träffas i grupper om ca 10 personer och samtalar om olika aspekter av döden.

Vi tar avstamp i ett tema eller en frågeställning och ser med nyfiket utforskande vart samtalet för oss.

Gruppträffarna är inte fasta grupper utan sker i olika konstellationer varje gång. Först till kvarn-principen gäller på platsbokning.

Individuella samtal

Vill du förstå mer om din relation till döden?

Upplever du oro, rädsla eller ängslan? 

Här finns en lugn plats för samtal för bara dig.

Nyheter


Här tar du del av nyheter, artiklar och evenemang från Dödensnacket.